Home / YenAngel

YenAngel

Mục tiêu phát triển của Sungroup – Chủ đầu tư dự án Condotel Tây Hồ

Với dự án Condotel Tây Hồ, nhằm mục đích có thể kiến tạo được những công trình, kiến tạo được những sản phẩm/dịch vụ có chất lượng đẳng cấp vượt trội; trường tồn theo thời gian; nhằm góp phần nâng cao được vị thế đất nước, nâng cao được chất lượng …

Read More »