Home / Kinh tế / Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì quản lý giá sữa

Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì quản lý giá sữa

Theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP thì Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa như đăng ký giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá, định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá phù hợp…. Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 12-2014, sau 6 tháng áp dụng biện pháp bình ổn giá cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công Thương làm rõ nhiệm vụ quản lý, bình ổn giá sữa giữa các Bộ, trên cơ sở đó trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực t…

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử chính phủ, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Tính từ ngày 21-6 cho tới hết tháng 12-2014 sau 6 tháng áp dụng biện pháp bình ổn giá cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh: TL
Sở dĩ có việc này bởi trước đó, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Cũng theo Phó Thủ tướng việc quản lý này sẽ theo đúng quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công Thương làm rõ nhiệm vụ quản lý, bình ổn giá sữa giữa các Bộ, trên cơ sở đó trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.
Theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP thì Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa như đăng ký giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá, định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá phù hợp…
Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 12-2014, sau 6 tháng áp dụng biện pháp bình ổn giá cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, Bộ Tài chính công bố 165 sản phẩm, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố 441 sản phẩm.
Bộ Tài chính cũng cho biết, sau khi áp dụng biện pháp bình ổn, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm và ổn định. Tỷ lệ giảm đạt khoảng 0,1 – 34% tùy từng chủng loại sữa so với thời điểm trước đó.
Vũ Yến
tbktsg

Cấm nhập máy móc cũ: Thêm cái phong bì là xong?

Việc cấm nhập máy móc cũ với những tiêu chí chưa thực tế “sẽ sinh ra những hoạch hoẹ, thêm 1 cái phong bì là xong hết”.
Cuối năm ngoái, hiệu lực thi hành Thông tư 20 về nhập khẩu máy móc cũ đã phải trì hoãn


Check Also

Dầu khí là trọng tâm hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Azerbaijan

. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Artur Rasizade nhất trí cần …