Home / Tin tổng hợp / Năm 2016, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội là 5%/năm

Năm 2016, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội là 5%/năm

. Ngày 30/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2645/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014

Kể từ ngày 01/01/2016, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 5%/năm.
Ngày 30/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2645/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014.

Tín dụng bất động sản tăng tốc: “Bong bóng” có trở lại?

Tuy nhiên, nguồn vốn đang được “nắn dòng” chảy đúng hướng vào các dự án có thanh khoản cao, các dự án nhà ở xã hội và đặc biệt là các dự án dở dang cần vốn để hoàn thành.
Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho nguồn vốn vay mà còn là động lực tăng trưởng cho thị trường.


Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 là 5%/năm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 2788/QĐ-NHNN ngày 29/12/2014 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014./.

Check Also

Căn hộ Akari City phù hợp với mức thu nhập ổn định của các bạn trẻ ngày nay

Ngày nay với lối sống năng động yêu cầu công việc đòi hỏi tính cơ …