Home / Tag Archives: phát triển cơ sở hạ tầng

Tag Archives: phát triển cơ sở hạ tầng

Chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và bài toán phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam

. Tại buổi tọa đoàm, TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (VCES) thuộc Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách cho biết so với giai đoạn kinh tế Trung Quốc tăng trưởng GDP hai con số 2000 – 2009, thế giới …

Read More »