Home / Tin tổng hợp / PVX: Lãi ròng quý 3 giảm 88%, dòng tiền thuần âm hơn 1,200 tỷ đồng

PVX: Lãi ròng quý 3 giảm 88%, dòng tiền thuần âm hơn 1,200 tỷ đồng

. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVX đạt 7,853 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37. 7%; lãi ròng 9 tháng ghi nhận hơn 19 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả lỗ ròng hơn 205 tỷ đồng quý 3/2014 nhưng chỉ tương đương 34% kế hoạch (56 tỷ đồng). Cụ thể, kết thúc quý 3/2015, PVX đạt 2,449 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 10% cùng kỳ. Giá vốn ghi nhận mức giảm tương đương xuống 2,334. 5 tỷ đồng, kéo lãi gộp giảm gần 7% còn 114. Trong khi đó, phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 3,793 tỷ xuống 2,785 tỷ cuối quý 3/2015. Theo đó, kết thúc quý 3, PVX chỉ còn 17. 6 tỷ đồng lãi ròng, giảm 88. 3% cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của PVX 9 tháng đầu năm 2015 âm tới gần 1,550 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 404 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2015 của Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (HNX: PVX), doanh thu thuần của Công ty chỉ giảm nhẹ hơn 10% xuống 2,449 tỷ đồng . Tuy nhiên, lãi ròng quý 3 lại giảm mạnh 88% cùng kỳ còn 17.6 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ HĐKD âm gần 1,550 tỷ đồng.
Cụ thể, kết thúc quý 3/2015, PVX đạt 2,449 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 10% cùng kỳ. Giá vốn ghi nhận mức giảm tương đương xuống 2,334.5 tỷ đồng, kéo lãi gộp giảm gần 7% còn 114.6 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng mạnh lên 32.8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Trong khi, chi phí tài chính ghi nhận gần 53 tỷ đồng, cùng kỳ ghi âm gần 131 tỷ đồng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
Theo đó, kết thúc quý 3, PVX chỉ còn 17.6 tỷ đồng lãi ròng, giảm 88.3% cùng kỳ 2014. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVX đạt 7,853 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37.7%; lãi ròng 9 tháng ghi nhận hơn 19 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả lỗ ròng hơn 205 tỷ đồng quý 3/2014 nhưng chỉ tương đương 34% kế hoạch (56 tỷ đồng).
Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD của PVX 9 tháng đầu năm 2015 âm tới gần 1,550 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 404 tỷ đồng. Nguyên nhân là do tăng mạnh khoản mục hàng tồn kho trong kỳ.
Được biết, tính đến thời điểm kết thúc quý 3/2015, khoản mục hàng tồn kho của PVX đạt gần 5,200 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Trong khi đó, phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 3,793 tỷ xuống 2,785 tỷ cuối quý 3/2015. Tuy vậy, 2 khoản mục này vẫn chiếm tới gần 90% tài sản ngắn hạn.
Khoản mục nợ ngắn hạn hiện vẫn còn 10,296 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi, lỗ lũy kế tính đến 30/09 vẫn chiếm tới 75% vốn chủ sở hữu, ở mức 3,032.5 tỷ đồng.

NBB: Hụt doanh thu, quý 3 lỗ thuần gần 10 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) công bố BCTC quý 3/2015 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh do chưa đủ điều kiện ghi nhận kinh doanh căn hộ tại dự án Citygate Tower.
Trong quý 3/2015, doanh thu thuần NBB đạt được chỉ hơn 14 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.


Check Also

Căn hộ Akari City phù hợp với mức thu nhập ổn định của các bạn trẻ ngày nay

Ngày nay với lối sống năng động yêu cầu công việc đòi hỏi tính cơ …