Home / Tin tổng hợp / Sai phạm của Chủ tịch Vietracimex đảo ngược tiến trình cổ phần hóa

Sai phạm của Chủ tịch Vietracimex đảo ngược tiến trình cổ phần hóa

. Cụ thể, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan đã thực hiện không đúng yêu cầu của đề án trong việc chuyển tất cả các công ty thành viên thành công ty con của Vietracimex; thiếu tránh nhiệm trong việc thực hiện đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, để người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietracimex (ông Võ Nhật Thăng) làm trái quy định, nghĩa vụ người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trái quy định trong việc tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 03/06/2006, chuyển công ty mẹ trong mô hình mẹ – con từ DNNN thành CTCP mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm 93. 37% vốn điều lệ. Đáng chú ý đối với ông Võ Nhật Thăng – Chủ tịch HĐQT Vietracimex và là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ đã cố ý làm trái quy định trong việc tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 03/06/2006, chuyển công ty mẹ trong mô hình mẹ – con từ DNNN thành CTCP mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm 93

Đó là một trong những kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) trong việc cổ phần hóa (CPH) Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng và trách nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại các đơn vị được thành lập từ việc CPH Tổng Công ty thương mại và xây dựng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt đề án thí điểm CPH Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Tài chính và Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng đã nỗ lực để chuyển thành mô hình hoạt động công ty mẹ con từ ngày 01/01/2006.
Mặc dù vậy, đã có nhiều vi phạm làm đảo ngược mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ đề án thí điểm cổ phần hóa được phê duyệt.
Cụ thể, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan đã thực hiện không đúng yêu cầu của đề án trong việc chuyển tất cả các công ty thành viên thành công ty con của Vietracimex; thiếu tránh nhiệm trong việc thực hiện đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, để người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietracimex (ông Võ Nhật Thăng) làm trái quy định, nghĩa vụ người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trái quy định trong việc tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 03/06/2006, chuyển công ty mẹ trong mô hình mẹ – con từ DNNN thành CTCP mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm 93.37% vốn điều lệ. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Bộ GTVT, cán bộ cơ quan liên quan thời kỳ 2005-2006.

Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh quy mô 18.5 ha

UBND TP Hà Nội có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đông Anh thuộc xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà hội với quy mô 18.5 ha.


Đối với Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), đã có khuyết điểm trong việc tiếp nhận phần vốn Nhà nước không đúng thực tế từ Bộ GTVT, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Vietracimex từ khi nhận bàn giao. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo SICI chủ yếu là thời kỳ 2006-2009.
Ông Võ Nhật Thăng.
Đáng chú ý đối với ông Võ Nhật Thăng – Chủ tịch HĐQT Vietracimex và là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ đã cố ý làm trái quy định trong việc tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 03/06/2006, chuyển công ty mẹ trong mô hình mẹ – con từ DNNN thành CTCP mà ông Võ Nhật Thăng có vốn góp chiếm 93.37% vốn điều lệ. Đây là sai phạm có tính bước ngoặt, làm cho tiến trình CPH tại Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng bị đảo ngược, trái mục đích, yêu cầu của đề án thí điểm được Thủ tướng phê duyệt.
Qua nhiều lần tăng vốn liên tiếp sau sự kiện ĐHCĐ trái pháp luật nói trên, thời điểm 31/12/2013, ông Võ Nhật Thăng có vốn góp tại Vietracimex là 5,165 tỷ đồng (theo chứng nhận đăng ký kinh doanh), chiếm 93.37% vốn điều lệ.
Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Tài chính và SCIC tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân. Giao cho Bộ kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng) nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 9 công ty, tiến hành rà soát việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng quy định. Giao Bộ Tài chính rà soát lại việc tăng vốn điều lệ của Vietracimex, nếu có sai phạm, thất thoát thì xử lý theo quy định./.

Check Also

Căn hộ Akari City phù hợp với mức thu nhập ổn định của các bạn trẻ ngày nay

Ngày nay với lối sống năng động yêu cầu công việc đòi hỏi tính cơ …